Kliniker i Uppsala län

Uppsala

Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Dialys Akademiska

Tfn: 018- 611 42 75
Fax: 018- 551089

Filial Oscar II Dialysen

Tfn: 018- 611 97 90
Fax: 018- 50 37 30

Mail:

Hemdialys/självdialys

Tfn: 018-611 42 23 / 97 93
Fax: 018- 50 37 30

Mail:

PD – enheten

Tfn: 018-661 42 99 / 018-66 43 56
Fax: 018-50 37 30

Njurmottagningen

Tfn: 018-611 97 13 (internt) 018-611 43 57
Fax: 018-50 32 45

Transplantationsenheten

Tfn: 018-611 00 00 vx