Kliniker i Uppsala län

Uppsala

Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Dialys-och aferesmottagningen, Akademiska sjukhuset

Tfn: 018- 611 42 75
Fax: 018- 6112376

">

Filial Oscar II Dialysen

Tfn: 018- 611 97 90
Fax: 018- 50 37 30

Hemdialys/självdialys

Tfn: 018-611 42 23 
Fax: 018- 50 37 30

PD – enheten

Tfn: 018-661 42 99 
Fax: 018-50 37 30

Njurmottagningen

Tfn: 018-611 97 13 (internt) 018-611 43 57
Fax: 018-50 32 45

Transplantationsenheten

Tfn: 018-611 00 00 vx