Kliniker i Jämtland län

Östersund

Östersunds sjukhus
831 83 ÖSTERSUND

Dialysenheten

Enhetschef Nina Andersson
Tfn: 063-15 43 43
Fax: 063- 15 42 77

Dialysavdelningen

Tfn: 063-15 34 10
Fax: 063-15 42 77

PD-mottagningen

Tfn: 063-15 32 42
Fax: 063-15 42 77

Njurmottagning

Tfn: 063-15 33 69
Fax: 063-15 42 77

Njurmedicinavdelning

Tfn: 063-15 32 10
Fax: 063-15 30 15