Kliniker i Norrbotten län

Boden/Luleå

Sunderby sjukhus
971 80 LULEÅ

Dialys

Tfn: 0920-28 20 48 / 0920-28 35 12
Fax: 0920-28 35 25
es.ne1566528257ttobr1566528257ron@m1566528257ortsg1566528257reb.m1566528257.nira1566528257k1566528257

Njurmottagning
CAPD – enheten

Tfn: 0920-28 35 14
Fax: 0920-28 35 25
es.ne1566528257ttobr1566528257ron@n1566528257aklam1566528257.ater1566528257agram1566528257

Njurmedicin avd 61

Tfn: 0920-28 20 61
Fax: 0920-28 35 25
es.ne1566528257ttobr1566528257ron@n1566528257ossre1566528257p.nit1566528257srek1566528257

 

Kiruna

Kiruna Dialysmottagning
Region Norrbotten
Thulegatan 29
981 31 Kiruna
0980-73322

es.ne1566528257ttobr1566528257ron@n1566528257ossna1566528257hoj.e1566528257iram-1566528257nna1566528257

Gällivare

Gällivare lasarett
Källgatan 14
982 82 GÄLLIVARE

Dialys

Tfn: 0970-195 99
Fax: 0970-192 56
es.ne1566528257ttobr1566528257ron@e1566528257rasro1566528257m.alo1566528257rac1566528257

CAPD – mottagning

Tfn: 0970-192 58
Fax: 0970-192 56

Njurmedicin avd 8

Tfn: 0970-196 88
Fax: 0970-192 56

Piteå

Dialysmottagningen
Piteå älvdals sjukhus
Box 715
94128 Piteå
Tfn: 0911-75100/75208
Fax: 0911-74840
es.ne1566528257ttobr1566528257ron@d1566528257nulgr1566528257eb.en1566528257irtac1566528257

Kalix

Dialysmottagningen, Kalix sjukhus
Region Norrbotten
Skolgatan 1
95283 Kalix
Tfn: 0923-76599
Fax: 0923-76585
Sektionsansvarig Christina Öberg
Tfn: 0923-76 116
E-post: es.ne1566528257ttobr1566528257ron@g1566528257rebo.1566528257anits1566528257irhc1566528257