Kliniker i Norrbotten län

Boden/Luleå

Sunderby sjukhus
971 80 LULEÅ

Dialys

Tfn: 0920-28 20 48 / 0920-28 35 12
Fax: 0920-28 35 25
es.ne1555850645ttobr1555850645ron@m1555850645ortsg1555850645reb.m1555850645.nira1555850645k1555850645

Njurmottagning
CAPD – enheten

Tfn: 0920-28 35 14
Fax: 0920-28 35 25
es.ne1555850645ttobr1555850645ron@n1555850645aklam1555850645.ater1555850645agram1555850645

Njurmedicin avd 61

Tfn: 0920-28 20 61
Fax: 0920-28 35 25
es.ne1555850645ttobr1555850645ron@n1555850645ossre1555850645p.nit1555850645srek1555850645

 

Kiruna

Kiruna Dialysmottagning
Region Norrbotten
Thulegatan 29
981 31 Kiruna
0980-73322

es.ne1555850645ttobr1555850645ron@n1555850645ossna1555850645hoj.e1555850645iram-1555850645nna1555850645

Gällivare

Gällivare lasarett
Källgatan 14
982 82 GÄLLIVARE

Dialys

Tfn: 0970-195 99
Fax: 0970-192 56
es.ne1555850645ttobr1555850645ron@e1555850645rasro1555850645m.alo1555850645rac1555850645

CAPD – mottagning

Tfn: 0970-192 58
Fax: 0970-192 56

Njurmedicin avd 8

Tfn: 0970-196 88
Fax: 0970-192 56

Piteå

Dialysmottagningen
Piteå älvdals sjukhus
Box 715
94128 Piteå
Tfn: 0911-75100/75208
Fax: 0911-74840
es.ne1555850645ttobr1555850645ron@d1555850645nulgr1555850645eb.en1555850645irtac1555850645

Kalix

Dialysmottagningen, Kalix sjukhus
Region Norrbotten
Skolgatan 1
95283 Kalix
Tfn: 0923-76599
Fax: 0923-76585
Sektionsansvarig Christina Öberg
Tfn: 0923-76 116
E-post: es.ne1555850645ttobr1555850645ron@g1555850645rebo.1555850645anits1555850645irhc1555850645