Kliniker i Norrbotten län

Boden/Luleå

Sunderby sjukhus
971 80 LULEÅ

Dialys

Tfn: 0920-28 20 48 / 0920-28 35 12
Fax: 0920-28 35 25
es.ne1571069207ttobr1571069207ron@m1571069207ortsg1571069207reb.m1571069207.nira1571069207k1571069207

Njurmottagning
CAPD – enheten

Tfn: 0920-28 35 14
Fax: 0920-28 35 25
es.ne1571069207ttobr1571069207ron@n1571069207aklam1571069207.ater1571069207agram1571069207

Njurmedicin avd 61

Tfn: 0920-28 20 61
Fax: 0920-28 35 25
es.ne1571069207ttobr1571069207ron@n1571069207ossre1571069207p.nit1571069207srek1571069207

 

Kiruna

Kiruna Dialysmottagning
Region Norrbotten
Thulegatan 29
981 31 Kiruna
0980-73322

es.ne1571069207ttobr1571069207ron@n1571069207ossna1571069207hoj.e1571069207iram-1571069207nna1571069207

Gällivare

Gällivare lasarett
Källgatan 14
982 82 GÄLLIVARE

Dialys

Tfn: 0970-195 99
Fax: 0970-192 56
es.ne1571069207ttobr1571069207ron@e1571069207rasro1571069207m.alo1571069207rac1571069207

CAPD – mottagning

Tfn: 0970-192 58
Fax: 0970-192 56

Njurmedicin avd 8

Tfn: 0970-196 88
Fax: 0970-192 56

Piteå

Dialysmottagningen
Piteå älvdals sjukhus
Box 715
94128 Piteå
Tfn: 0911-75100/75208
Fax: 0911-74840
es.ne1571069207ttobr1571069207ron@d1571069207nulgr1571069207eb.en1571069207irtac1571069207

Kalix

Dialysmottagningen, Kalix sjukhus
Region Norrbotten
Skolgatan 1
95283 Kalix
Tfn: 0923-76599
Fax: 0923-76585
Sektionsansvarig Christina Öberg
Tfn: 0923-76 116
E-post: es.ne1571069207ttobr1571069207ron@g1571069207rebo.1571069207anits1571069207irhc1571069207