Utbildning

 Kontaktperson i SNSF styrelse är Anki Ryman.

SNSF:s utbildningsgrupp

Pia Johansson
Dialysmottagningen Solna
PO Endokrinologi och Njurmedicin
Karolinska universitetssjukhuset
Tel 08-517 760 05
pia.b.johansson@sll.se

Kerstin Lundström
Njurkliniken
Danderyds sjukhus
Tel 08-123 551 22
kerstin.m.lundstrom@sll.se

Anneli Jönsson
Institutionen för hälsovetenskap
Lunds universitet
Tel  046-2221834
anneli.jonsson@med.lu.se

Åse Lundblad
Avd 131, Njurmedicinkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Tel 031-3421131
ase.lundblad@vgregion.se

Helena Crona
Roslagsdialysen
Njurmedicinska kliniken
Danderyds sjukhus AB
Tel 08-12356338
helena.crona@sll.se